ВИДЕА

Navigators PR & Marketing Agency

Едукација, корисни алатки и по некоја досетка...

Како до поголема видливост на social media?

Како до повеќе публика на social meida?

Како до повеќе engagement?

Како до поголема видливост на social media?

Поими во Social Media

#Lead

#Hashtag​

Sponsored Post (Ad)

#Tag​

Organic Reach